Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 744

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 744 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN LEIJTEN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister voornemens is, de geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging per 1 januari 2017 risicodragend door zorgverzekeraars te laten uitvoeren en de ex-postbandbreedteregeling voor de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging te laten vervallen;

overwegende dat de kwaliteit van de ex-antemodellen voor risicoverevening in de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging nog onvoldoende ontwikkeld zijn;

verzoekt de Minister, de ex-postbandbreedteregeling voor zowel de geestelijke gezondheidszorg als de wijkverpleging zo lang in stand te houden als nodig is om goede inhoudelijke criteria te ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Leijten