Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 743

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 743 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat overcompensatie van jonge verzekerden onder de huidige risicoverevening plaatsvindt;

overwegende dat het weghalen van de overcompensatie voor jonge verzekerden of beter het juist compenseren van jonge verzekerden mogelijkerwijs tot een betere compensatie voor chronisch zieken leidt;

verzoekt de regering, een onderzoek te laten uitvoeren naar de overcompensatie van jonge verzekerden en de Tweede Kamer hierover voor het algemeen overleg pakketbeheer 2018 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot