Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 700

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 700 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2016

Hierbij breng ik u het rapport Zorgthermometer – Verzekerden in beeld 2016 onder de aandacht1. De Zorgthermometer 2015 staat op de agenda van het aanstaande algemeen overleg Zvw. In de Zorgthermometer 2016 vindt u actuele cijfers en achterliggende informatie over het overstap- en keuzegedrag van verzekerden. De Zorgthermometer wordt jaarlijks op eigen initiatief door Vektis gepubliceerd en beschrijft de jaarlijkse ontwikkelingen op de zorgmarkt op het terrein van verzekerdenmobiliteit, marktaandelen, keuzes rondom premies, polissen, eigen risico en aanvullende verzekeringen.

Vermeldenswaardig is dat Vektis wederom meer openheid geeft dan in voorgaande jaren. Het rapport is dit jaar bijvoorbeeld uitgebreid met de overstapfrequentie naar leeftijd en regio, de marktpositie per gemeente en het percentage aanvullend verzekerden naar leeftijd en geslacht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl