29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 686 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een meerderheid van de huisartsen het manifest dat is opgesteld door het Actiecomité Het Roer Moet Om steunt en dat dit geldt voor vele partijen in de eerste lijn en daarbuiten;

van mening dat de nu gemaakte afspraken tussen de huisartsen, het ministerie, de ACM en de zorgverzekeraars een eerste stap in de goede richting zijn, maar dat de eisen uit het manifest nog niet volledig zijn gerealiseerd;

verzoekt de regering, in samenwerking met de huisartsen, de ACM en de zorgverzekeraars het gehele manifest te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven