29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 685 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat de zorgverzekeraars niet gaan over het vaststellen van de kwaliteit van zorg, maar puur een uitvoerende taak hebben;

verzoekt de regering, besluiten over de kwaliteit van zorg weg te halen bij de zorgverzekeraars en volledig bij de beroepsgroepen te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven