Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 648

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 648 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2015

Met brief van 18 juli 2014, Kamerstuk 29 689, nr. 537, heb ik gereageerd op uw verzoek van 25 juni 2014 om een reactie op het bericht in het Financieel Dagblad van 24 juni 2014, inzake de uitspraak van de voorzieningenrechter met betrekking tot het Europees aanbesteden van de inkoop van zorg, door zorgverzekeraar CZ.

Ik heb u bericht dat de desbetreffende verzekeraar beroep heeft aangetekend. Ik informeer u hierbij over het resultaat van het beroep.

Het Gerechtshof te Den Bosch heeft op 12 mei 2015 uitspraak gedaan (ECLI:NL:GHSHE:2015:1697). Het Gerechtshof heeft de uitspraak van de voorzieningenrechter vernietigd. Het hof is van oordeel dat zorgverzekeraars in de zin van de Zorgverzekeringswet niet aanbestedingsplichtig zijn. Zorgverzekeraars worden door het hof beschouwd als instellingen die voorzien in een behoefte van algemeen belang van commerciële aard. Zij voldoen derhalve niet aan de criteria die in de Aanbestedingswet zijn gesteld om te worden aangemerkt als «publiekrechtelijke instelling» en daarmee als aanbestedende dienst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers