Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 647

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 647 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2015

U heeft mij verzocht om de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt toe te zenden. Deze Marktscan is echter nog niet vastgesteld en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uiterlijk op 1 oktober vindt de publicatie plaats. Zodra de Marktscan gepubliceerd is, zal ik deze alsmede mijn reactie hierop naar de Tweede Kamer sturen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers