Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529689 nr. 638

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 638 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juli 2015

Bijgaand bied ik u de marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015 deel A en bijbehorende aanbiedingsbrief van de NZa aan1, waarin de belangrijkste kerncijfers over de markt voor zorgverzekeringen zijn opgenomen. De marktscan van de NZa wordt jaarlijks op eigen initiatief door de NZa gepubliceerd en geeft een goed beeld van de stand van zaken en de ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt.

Dit jaar publiceert de NZa de marktscan in drie delen. Dit deel bevat feitelijke informatie over de markt. In de marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015 deel B worden de verdiepende analyses en interpretaties van de in het eerste deel gepubliceerde kerncijfers beschreven. Hierin zal de NZa tevens rapporteren over haar onderzoek naar het groeiend aantal polissen, premiekortingen en herverzekering eigen risico. Deel C van de marktscan bevat tot slot kerncijfers over het polisaanbod en premies voor 2016.

Zoals ik in mijn brief over budgetpolissen en risicoselectie van 30 juni jl. heb aangegeven, zal ik u in september de marktscan (deel B) met mijn reactie doen toekomen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl