Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529689 nr. 612

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 612 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 mei 2015

Hierbij breng ik u het rapport Zorgthermometer-Verzekerden in beeld 2015 onder de aandacht, waarin wordt ingegaan op het overstap- en keuzegedrag van verzekerden1. De Zorgthermometer-Verzekerden in beeld wordt jaarlijks op eigen initiatief door Vektis gepubliceerd en beschrijft de jaarlijkse ontwikkelingen op de zorgmarkt op het terrein van verzekerdenmobiliteit, marktaandelen, keuzes rondom premies, polissen en het eigen risico en aanvullende verzekeringen.

Vermeldenswaardig is dat Vektis aansluit op mijn streven naar meer transparantie door meer openheid te geven dan in voorgaande jaren. Het rapport is dit jaar uitgebreid met onderliggende overstapgegevens per verzekeraar. Waar in eerdere edities werd gesproken over «grote, middelgrote en kleine verzekeraars», worden zorgverzekeraars nu met naam en toenaam genoemd, inclusief de ontwikkeling van hun marktaandeel.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl