Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529689 nr. 610

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 610 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2015

U heeft mij verzocht om aan u een overzicht te verstrekken van het aantal personen dat als gevolg van hun budgetpolis een eigen bijdrage hebben moeten betalen c.q. zorgrekeningen zelf hebben moeten betalen.

Zorgverzekeraars Nederland heeft deze gegevens uitgevraagd bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben dit in beeld gebracht voor personen die in 2014 te maken hebben gehad met eigen betalingen.

Hieronder ontvangt u de informatie over het aantal mensen dat in 2014 voor zowel naturapolissen als budgetpolissen te maken heeft gehad met eigen betalingen. Tevens ontvangt u informatie over de omvang van de eigen betalingen. Het gaat daarbij om de reeds gedeclareerde kosten. Voor de nog niet ingediende declaraties is een schatting gemaakt.

Eigen betalingen in 2014 (in mln euro’s)
 

naturapolis

waarvan budgetpolis

Totale kosten eigen betalingen, verwerkt t/m 31-12-2014

€ 15,4

€ 6,2

Waarvan eigen betalingen MSZ

€ 7,2

€ 6,1

Waarvan eigen betalingen GGZ

€ 6,3

€ 0,1

Aantal verzekerden waarbij sprake was van onvolledige vergoeding

41.358

13.766

Inschatting nog te verwachten kosten eigen betalingen

€ 65,8

€ 3,3

Waarvan eigen betalingen MSZ

€ 6,3

€ 2,7

Waarvan eigen betalingen GGZ

€ 58,7

€ 0,5

Aantal verzekerden totaal

8.335.174

328.111

Bron: opgave verzekeraars

Raming van de kosten MSZ en GGZ voor 2015 (in mln euro’s)

Raming van de kosten voor MSZ

€ 22.239,7

Raming van de kosten voor GGZ

€ 3.592,1

Bron: begroting VWS

Toelichting:

  • Het aantal verzekerden waarvoor sprake was van een onvolledige vergoeding is gerelateerd aan de reeds bekende eigen betalingen t/m 31-12-2014.

  • Onder eigen betalingen wordt verstaan: de betalingen door verzekerden op grond van het feit dat zij naar een niet-gecontracteerde aanbieder zijn geweest terwijl zij voor die zorg waren verzekerd op basis van een naturadekking. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de eigen betalingen van verzekerden met een budgetpolis en van verzekerden met een (gedeeltelijke) naturapolis.

  • De omvang van de eigen betalingen is gebaseerd op de gedeclareerde schade tot en met 31-12-2014.

  • Daarnaast is een schatting gemaakt van de eigen betalingen op basis van nog te verwachten declaraties over 2014 die na 31-12-2014 worden afgehandeld. De schatting van de nog te verwachte eigen betalingen moet worden beschouwd als een maximum bedrag.

  • Ter vergelijking van de eigen betalingen met de totale kosten: de kosten voor MSZ zijn voor 2015 geraamd op 22,2 miljard en voor GGZ op 3,6 miljard euro.

Het is van belang dat verzekerden zich bewust zijn van wat wel en niet vergoed wordt in hun polis. In mijn brief «Kwaliteit loont» (Kamerstuk 31 765, nr. 116) heb ik maatregelen aangekondigd om de transparantie verder te verbeteren. De NZa-regels zullen worden aangescherpt en de websites van de zorgverzekeraars zullen worden verbeterd zodat individuele verzekerden goed inzicht hebben in wat in hun polis inhoudt. Ook zal nader gekeken worden naar de ontwikkeling van een bijsluiter bij de budgetpolis.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers