29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 581 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 580

Voorgesteld 3 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er bij de inkoop van huisartsenzorg conflicten zijn ontstaan tussen huisartsen en zorgverzekeraars, waarbij huisartsen zich in verband met de Mededingingswet niet mochten verenigen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of er voor de eerste lijn een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk is, zoals ook is vormgegeven in de beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid, zodat het patiëntbelang gediend wordt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Dik-Faber

Naar boven