29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 568 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 29 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat huisartsen door de Mededingingswet belemmerd worden om samen te werken of te overleggen bij het sluiten van contracten met zorgverzekeraars;

constaterende dat de zorgverzekeraars ononderhandelbare contracten aanbieden aan huisartsen en zorgverzekeraars wel gezamenlijk opereren doordat de preferente zorgverzekeraar het hoofdcontract sluit;

verzoekt de regering, te regelen dat huisartsen niet langer onder de Mededingingswet vallen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven