Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529689 nr. 565

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 565 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 januari 2015

Hierbij zend ik u het rapport «Second opinion in de Zorgverzekeringswet» van het Zorginstituut Nederland (ZiNL)1.

Het ZiNL heeft dit rapport op mijn verzoek geschreven. Aanleiding voor mijn verzoek waren de reacties op de oproep die ik op 10 februari 2013 in het televisieprogramma «Buitenhof» aan partijen in de zorg en aan burgers heb gedaan om mee te denken over alternatieven voor pakketmaatregelen. In reacties op mijn oproep is een reeks van suggesties voor besparingsmogelijkheden gedaan, waaronder een beperking van de aanspraak op een second opinion.

Net zoals een aantal andere suggesties is onderworpen aan nadere analyse, heb ik in dit geval het Zorginstituut gevraagd een rapport te maken over een mogelijke aanscherping van de voorwaarden voor vergoeding van de second opinion en verbetering van gepast gebruik daarvan.

Ik neem de conclusie van het Zorginstituut over en handhaaf de huidige regeling. Ik zal ook geen eigen bijdrage invoeren. Wel zal ik de aanbevelingen voor gepast gebruik van de second opinion zorgvuldig bestuderen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl