Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529689 nr. 545

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 545 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2014

In 2009 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) geëvalueerd. In de kabinetsreactie op deze evaluatie is toegezegd dat de evaluatie herhaald zouden worden (Kamerstuk 29 689, nr. 282). Deze evaluatie heeft afgelopen maanden plaatsgevonden, evenals een evaluatie van de wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering (Ovoz). Bijgaand treft u ter informatie beide rapporten aan1. Een uitgebreide reactie op beide evaluaties zal ik dit najaar aan u doen toekomen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.