29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 478 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2013

In de motie Leijten / Bruins Slot (Kamerstuk 29 689, nr. 460) wordt de regering verzocht om uit te laten zoeken of de huisarts – eventueel met tussenkomst van de geriatrisch specialist – direct kan doorverwijzen naar geriatrische revalidatiezorg indien ziekenhuisopname evident overbodig is en de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling over dit onderzoek te informeren.

Ik heb de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst (KNMG) gevraagd om dit onderwerp op te pakken. De KNMG acht beantwoording met betrokkenheid van inhoudelijk deskundigen essentieel. Daarop is het verzoek doorgegeven aan de betrokken wetenschappelijke verenigingen, in het bijzonder de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en Verenso (specialisten ouderengeneeskunde). Bij de uitvoering van het onderzoek zullen de andere relevante medisch specialismen en huisartsen worden betrokken.

Met deze opzet kan een antwoord worden geformuleerd met directe betrokkenheid van de verschillende medische disciplines zodat vanuit verschillende invalshoeken geriatrische deskundigheid wordt ingebracht. Ik vraag partijen mij uiterlijk begin 2014 hierover te rapporteren. Zodra ik dit antwoord ontvang zal ik u hierover informeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven