29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 423 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2013

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij bij brief van 24 januari 2013 verzocht om spoedig een stand-van-zakenbrief te zenden inzake Europsyche. De gevraagde reactie kan ik u tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn sturen.

De reden van uitstel is dat ik de onderzoeken die door de NZa zijn ingesteld naar aanleiding van de Europsyche casus mee wil nemen in de stand-van-zakenbrief. Ik verwacht over deze onderzoeken op korte termijn een tussenrapportage van de NZa.

De stand-van-zakenbrief zal u in maart worden toegezonden.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven