29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 419 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2012

Bij de Regeling van werkzaamheden op 25 september 2012 (Handelingen II, 2012/13, nr. 4, item 9, blz. 17–23)is door het lid Leijten (SP) gevraagd om een brief waarin ingegaan wordt op wat de winst is van de zorgverzekeraars en waarom deze winst niet openbaar wordt gemaakt. Dit naar aanleiding van de verschillende berichtgeving over de al dan niet stijgende zorgpremie en het recente bericht van een zorgverzekeraar dat de zorgpremie niet stijgt in verband met de winst die zorgverzekeraars maken.

Dat er onduidelijkheid bestaat over de winst van zorgverzekeraars heeft er vermoedelijk mee te maken dat niet alle openbare informatie over zorgverzekeraars bij iedereen bekend is.

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert jaarlijks geaggregeerde en individuele (openbare) financiële gegevens van verzekeraars. Het netto resultaat per zorgverzekeraar is daarbij één van de gegevens die gepubliceerd wordt. De betreffende gegevens zijn via de site van de DNB voor iedereen in te zien. De gegevens over 2011 zijn medio dit jaar op de site geplaatst.

Daarnaast wordt jaarlijks door Vektis op basis van de zogenaamde Marktenquête een landelijk overzicht gegeven van de winst- en verliesrekening van zorgverzekeraars. Daarbij worden de cijfers uitgesplitst naar uitkomsten Zorgverzekeringswet en aanvullende verzekeringen (bron: Vektis, Jaarcijfers 2012). Overzicht 1 geeft een samenvattend overzicht van de resultaten 2009 tot en met 2011.

Overzicht 1: Winst- en verliesrekening zorgverzekeraars voor Zvw en aanvullende verzekeringen in miljoenen euro’s, 2009 – 2011
 

2009

2010

2011

Zorgverzekeringswet

     

Operationeel resultaat

242

36

251

Beleggingsopbr. tijdelijk vermogen

193

98

99

Beleggingsopbr. eigen vermogen

359

150

99

Resultaat

794

284

449

       

Aanvullende verzekeringen

     

Operationeel resultaat

223

291

187

Beleggingsopbr. tijdelijk vermogen

63

51

28

Beleggingsopbr. eigen vermogen

86

34

28

Resultaat

372

376

243

       

Zvw + aanvullende verzekeringen

     

Operationeel resultaat

465

327

438

Beleggingsopbr. tijdelijk vermogen

256

149

127

Beleggingsopbr. eigen vermogen

445

184

127

Resultaat

1 166

660

692

Bron: Vektis, Jaarcijfers 2012, Marktenquête 2011

De toegerekende beleggingsopbrengst tijdelijk vermogen betreft het rendement op gelden die tijdelijk in het bezit van zorgverzekeraars zijn (zoals premiegelden).

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Naar boven