Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229689 nr. 402

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 402 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat radiotherapie vanwege risico's voor de kwaliteit en toegankelijkheid vergunningplichtig is gemaakt;

constaterende dat niet is aangetoond dat de redenen voor opname van radiotherapie in de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv), niet langer van toepassing zijn;

verzoekt de regering, radiotherapie niet te laten uitstromen uit de Wbmv en de vergunningsplicht te handhaven;

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van Gerven