29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 379 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 februari 2012

Bij de behandeling van de begroting 2011 van mijn ministerie heb ik in reactie op de motie Van der Veen c.s. (32 500 XVI, nr. 28) toegezegd dat ik voor 1 maart 2012 aan de Tweede Kamer een voorstel zal presenteren voor de uitvoering van de aanpassing van het pakket van de Zorgverzekeringswet op basis van het criterium lage ziektelast. Een dergelijke aanpassing van het basispakket is afgesproken in het Regeerakkoord en het Gedoogakkoord.

Ik heb het College voor zorgverzekeringen (CVZ) gevraagd om een uitvoeringstoets over deze lage-ziektelastbenadering uit te brengen.

Omdat ik deze uitvoeringstoets van het CVZ nog niet heb ontvangen, is het niet mogelijk dat ik voor 1 maart 2012 een standpunt op deze uitvoeringstoets met daarbij een voorstel voor uitvoering van de lage-ziektelastbenadering aan de Kamer zend.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Naar boven