29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 302 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2010

Zoals ik in mijn brief van 23 mei 2008 (Kamerstukken II, 29 689, nr. 194) heb vermeld wordt het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet geëvalueerd. De evaluatie wordt uitgevoerd door Ecorys in samenwerking met Berenschot Groep B.V. De evaluatie valt in twee delen uiteen, een evaluatie op hoofdlijnen en een evaluatie op verzekerdenniveau (verdiepingsslag). Het eerste deel van de evaluatie op hoofdlijnen treft u als bijlage aan1. Het tweede deel van de evaluatie wordt begin 2011 afgerond.

De eerste bevindingen op hoofdlijnen van Ecorys geven aan dat de effecten van het eigen risico in grote lijnen zijn zoals verwacht. Ook de compensatieregeling van het eigen risico werkt volgens de uitgevoerde evaluatie relatief goed. Bovendien moet het sturingsinstrument van de zorgverzekeraars dat eind 2010 twee jaar werkt een kans krijgen. Gelet op de bovengenoemde bevindingen van Ecorys die het huidige systeem van eigen risico op hoofdlijnen heeft geëvalueerd alsmede de demissionaire status van het Kabinet, laat ik, anders dan toegezegd in mijn bovengenoemde brief van 23 mei 2008, de ontwikkeling van het verplicht eigen risico over aan het volgende Kabinet.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven