Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929689 nr. 1015

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 1015 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1011

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat chronische zieken die fysiotherapie nodig hebben

afhankelijk zijn van een aanvullend pakket voor de eerste 20 behandelingen,

overwegende dat het Zorginstituut in het kader van het systeemadvies

onderzoekt of de aanspraken fysiotherapie anders kunnen worden, gedefinieerd en dat de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving in haar advies «Zonder context geen bewijs» heeft geadviseerd – andere methoden van onderzoek toe te laten,

overwegende dat het toevoegen van deze eerste 20 behandelingen voor

chronisch zieken aan het basispakket enerzijds de premie van de

basisverzekering doet stijgen maar anderzijds elders in de zorg kosten kan laten dalen,

overwegende dat substitutie van zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn opgenomen staat in de verschillende zorgakkoorden en dat dit bijdraagt aan het bieden van «de Juiste Zorg op de Juiste Plek»

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de voor- en nadelen, kosten en

opbrengsten zijn om fysiotherapie voor chronisch zieken in het basispakket op te nemen en de Tweede Kamer voor het algemeen overleg pakketbeheer 2021 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag

Van den Berg

Raemakers

Ellemeet