Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929689 nr. 1004

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 1004 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kosten van anticonceptie vooral bij vrouwen terechtkomen;

overwegende dat voor veel vrouwen ook de pil een te hoge uitgave betekent en voor veel andere vrouwen de meest optimale anticonceptie, met hogere kosten in één keer, niet toegankelijk is vanwege een financiële drempel;

overwegende dat 97% van de gynaecologen en ook abortusartsen van mening zijn dat anticonceptie moet worden opgenomen in het basispakket om ongewenste zwangerschappen te voorkomen;

verzoekt de regering, alle vormen van anticonceptie per 1 januari 2020 op te nemen in het basispakket,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen