Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929689 nr. 1003

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 1003 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat patiënten soms meer dan € 800 per jaar moeten betalen voor zware paracetamol, vitaminen en mineralen sinds deze uit het basispakket zijn gehaald;

constaterende dat dit strijdig is met de doelstelling van de maximering van de eigen bijdrage voor GVS-geneesmiddelen op € 250 per jaar;

verzoekt de regering, het uitgavenplafond van € 250 ook voor zware paracetamol, vitaminen en mineralen te laten gelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven