Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929689 nr. 1002

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 1002 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de recente verdrievoudiging van de prijs van Priadel door Essential Pharma duizenden patiënten met een bipolaire stoornis circa € 130 per jaar zelf moeten gaan betalen;

spreekt uit dat dit bijzonder onwenselijk is voor deze kwetsbare groep patiënten;

verzoekt de regering, maatregelen te nemen om bijbetaling voor Priadel te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven