Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929689 nr. 1001

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 1001 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat glucosesensoren, zowel de flash als de continue monitoring, van grote waarde zijn voor de behandeling van patiënten met diabetes type 1;

constaterende dat deze slechts gedeeltelijk in het basispakket zijn opgenomen;

spreekt uit dat in het belang van tienduizenden diabetespatiënten de glucosesensoren op advies van de specialist in het basispakket dienen te worden opgenomen;

verzoekt het kabinet, bij de komende begroting met een voorstel te komen om dit in het basispakket op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven