Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201029684 nr. 83

29 684
Waddenzeebeleid

nr. 83
MOTIE VAN HET LID POLDERMAN

Voorgesteld 9 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

– containerschepen met gevaarlijke stoffen een risico kunnen vormen voor kwetsbare natuurgebieden zoals de Wadden als zij hun route te dicht langs die gebieden kiezen,

– de internationale afspraken over de te kiezen routes niet eenduidig zijn;

constaterende, dat het kiezen van de minst gevaarlijke route de risico’s wel verkleint maar niet wegneemt;

verzoekt de regering in internationaal verband maatregelen voor te stellen die voorschrijven dat containers met risicolading voor ecosystemen bij voorkeur niet bovendeks worden gesjord, en in ieder geval niet hoger dan één laag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Polderman