Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029684 nr. 196

29 684 Waddenzeebeleid

Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN ESCH

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van Defensie actief is in het Waddengebied, onder meer met militaire vliegoefeningen boven kwetsbare natuurgebieden als de Engelsmanplaat;

verzoekt de regering, te zorgen dat het Ministerie van Defensie vertegenwoordigd is in het bestuurlijk overleg Waddengebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Van Esch