Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629684 nr. 136

29 684 Waddenzeebeleid

Nr. 136 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN JACOBI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 127

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Waddengebied niet alleen een UNESCO-werelderfgoedgebied is, maar ook een geomorfologisch en ecologisch juweel van de bovenste plank, zowel onder water als boven water, dat het gebied ons ook nog getijdenenergie gaat opleveren en vele bezoekers buitengewoon gelukkig maakt;

van mening dat in dit gebied economische activiteiten plaatsvinden die schade berokkenen aan al dit moois, waaronder wellicht de voorgenomen lozing van afvalwater door de NAM;

overwegende dat het economische gewin voor de één vaak tenietgedaan wordt door de kosten van ecologische herstelprogramma's;

spreekt uit dat bij afwegingen over het Waddengebied het behoud van de natuurlijke schoonheid en de ecologische kwaliteit altijd voorop dient te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Jacobi