Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629684 nr. 135

29 684 Waddenzeebeleid

Nr. 135 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SMALING C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 126

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Rijk en regio tot overeenstemming zijn gekomen over een meerjarig adaptief programma Eems-Dollard;

van mening dat hiermee recht wordt gedaan aan de hoogstnoodzakelijke ecologische opknapbeurt van dit kwetsbare gebied;

verzoekt de regering, met de provincie Groningen, ervoor zorg te dragen dat bij het vaststellen van het programma duidelijk is wat de financiële committeringen van de verschillende partijen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Dik-Faber

Jacobi

Geurts