Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629684 nr. 134

29 684 Waddenzeebeleid

Nr. 134 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 130

Voorgesteld 7 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het «hand-aan-de-kraan-principe» voor gas- en zoutwinning in de Waddenzee in het leven is geroepen om te borgen dat gaswinning geen schade aan natuur door bodemdaling kan aanrichten,

overwegende dat er grote twijfels leven over de effectiviteit van het «hand-aan-de-kraanprincipe», onder andere vanwege de stijging van de zeespiegel,

verzoekt de regering, in overleg met stakeholders te komen tot een verbetering van de bestaande instrumenten om schade aan natuur als gevolg van gas- en zoutwinning te voorkomen, en daarbij te bezien of aanscherping van de mate van «toegestane» bodemdaling wenselijk is en de Kamer hierover nog dit jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Jacobi

Smaling

Van Tongeren

Koşer Kaya

Dik-faber