Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629684 nr. 128

29 684 Waddenzeebeleid

Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN JACOBI

Voorgesteld 7 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de veerdienst Holwerd-Ameland te kampen heeft met frequente vertragingen;

overwegende dat er momenteel een open planproces plaatsvindt om voor deze problematiek op korte en lange termijn oplossingen te vinden;

spreekt uit, afhankelijk van de uitkomsten van het open planproces, eventueel mee te willen werken aan een wijziging van de dienstregeling en ruimte te willen bieden in de Structuurvisie Waddenzee voor een aanpassing van de vaargeul en optimalisatie van het vaargeulonderhoud,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Jacobi