Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129683 nr. 93

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 93 MOTIE VAN HET LID ORMEL

Voorgesteld 15 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat de regering een verbod op reclame voor diergeneesmiddelen overweegt;

van mening, dat aandoeningen bij dieren, zoals parasitaire infecties, een risico voor de volksgezondheid en een aantasting van het dierenwelzijn kunnen veroorzaken;

van mening, dat reclame voor overige diergeneesmiddelen een voorlichtende werking kan hebben en kan bijdragen aan het verminderen van risico's voor de volksgezondheid;

verzoekt de regering alle vormen van reclame voor antibiotica te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel