Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129683 nr. 92

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 92 MOTIE VAN HET LID ORMEL

Voorgesteld 15 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat transparantie in het gebruik van diergeneesmiddelen van groot belang is om het ontstaan van antibioticaresistentie aan te pakken;

overwegende, dat iedereen mee moet doen aan de registratie om effectieve transparantie mogelijk te maken;

van mening, dat ook transacties via internet transparant gemaakt moeten worden;

van mening, dat het te lang duurt om te wachten op het in werking treden van de Wet Dieren;

verzoekt de regering «freeridergedrag» tegen te gaan door vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Dieren ervoor te zorgen dat het registreren van het gebruik van diergeneesmiddelen algemeen verbindend wordt verklaard,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel