Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129683 nr. 90

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 90 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 15 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de EU Hygiëneverordening (853/2004) voorschrijft dat de containers met daarin het voor slachting bestemde pluimvee bij de slachthuizen worden schoongemaakt;

overwegende, dat deze regel er niet per definitie toe leidt dat de containers daadwerkelijk schoon zijn;

constaterende, dat er in de verordening geen specifieke waarden worden aangegeven voor de definitie «schoon» waardoor de verordening ruimte overlaat voor een vrije interpretatie;

overwegende, dat vleeskuikens worden besmet met bacteriën van andere bedrijven doordat de vuile containers resten van mest en bacteriën van andere bedrijven in de stal brengen, waardoor er intensief onderling contact is tussen vleeskuikenbedrijven in Nederland en buurlanden;

verzoekt de regering met het oog op het waarborgen van de volksgezondheid in Europees verband in te zetten op het in de hygiëneverordening opnemen van maximale toegestane bacteriële waarden in containers, ter verduidelijking van de definitie van het begrip «schoon»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven