Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129683 nr. 89

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 89 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 15 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering zichzelf tot doel heeft gesteld om het gebruik van antibiotica sterk te beperken;

overwegende, dat in Nederland het aantal antibiotica-dagdoseringen het hoogst is in de vleeskuikensector;

constaterende, dat de EU-Vleeskuikenrichtlijn een hogere bezettingsdichtheid toestaat bij beperkte uitval en dat dit een prikkel kan zijn om meer antibiotica te gebruiken;

constaterende, dat dit niet alleen in Nederland, maar in alle EU-landen het geval kan zijn;

constaterende, dat ook antibioticagebruik in andere EU-landen gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid in Nederland;

verzoekt de regering om in het belang van zowel de volksgezondheid als het gelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven, in Brussel aan te dringen op een aanpassing van de Vleeskuikenrichtlijn om de onbedoelde prikkel tot meer antibioticagebruik weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven