Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129683 nr. 88

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 88 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 15 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er al goede initiatieven zijn om het antibioticagebruik terug te dringen, zowel bij dierenartsen, kenniscentra als bij (proef)bedrijven;

van mening, dat het van groot belang is dat deze kennis breed toegankelijk is en gedeeld wordt, zodat zoveel mogelijk geprofiteerd kan worden van beschikbare kennis;

verzoekt de regering in te zetten op versterking van de kennisdeling tussen ondernemers en dierenartsen, reeds beschikbare (praktijk)kennis breed en makkelijk toegankelijk te maken en samenwerking tussen de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit van Utrecht), de Gezondheidsdienst voor Dieren en Wageningen UR te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink