Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129683 nr. 87

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 87 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 15 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het van groot maatschappelijk belang is, het gebruik van antibiotica in de dierhouderij zoveel mogelijk terug te dringen tot verantwoord en curatief gebruik in uiterste geval;

overwegende, dat de regering in het najaar met een uitgewerkte visie zal komen op het terugdringen van antibioticagebruik in de dierhouderij;

verzoekt de regering in deze visie concrete reductiedoelstellingen op te nemen, evenals voorstellen voor handhaving en consequenties voor veehouders en dierenartsen als de normen niet gehaald worden, en aan te geven hoe de positie van de dierenarts als gezondheidscoach en -adviseur versterkt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink