Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129683 nr. 85

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 15 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat geitenhouders die getroffen zijn door de Q-koorts, gecompenseerd zijn voor de schade die zij hebben geleden;

constaterende, dat dit niet geldt voor mensen die ziek zijn geworden door de Q-koorts;

constaterende, dat er Q-koortspatiënten zijn die niet meer kunnen werken, maar ook niet in aanmerking komen voor de bestaande regelingen omdat hun langdurige klachten niet worden erkend door het UWV;

overwegende, dat er mogelijkheden zijn om op basis van een no-faultcompensatieregeling Q-koortspatiënten schadeloos te stellen;

verzoekt de regering een no-faultcompensatieregeling in het leven te roepen om daarmee de slachtoffers van Q-koorts te compenseren voor de schade die zij geleden hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme