Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129683 nr. 77

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN ARIB

Voorgesteld 15 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit in haar gebruiksregels heeft vastgelegd dat de stichting zonder expliciete toestemming van de dierenarts of veehouder, nooit inzicht zal geven in gegevens die herleidbaar zijn naar de individuele dierenarts;

van mening, dat hiermee een barrière wordt opgeworpen tegen overheidsingrijpen en maatregelen tegen veeartsen die de fout ingaan hiermee worden bemoeilijkt;

verzoekt de regering verplichte openbare registratie in te stellen voor antibioticumuitgifte door dierenartsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Arib