Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200929683 nr. 28

29 683
Dierziektebeleid

nr. 28
MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering preventief gebruik van antibiotica zo veel mogelijk te beperken om resistentie bij mens en dier te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus