29 683 Dierziektebeleid

Nr. 213 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verspreiding van ziekten nog meer menselijk en dierlijk leed tot gevolg heeft;

verzoekt de regering, voortaan tot afdoende controle en handhaving tijdens uitbraken van op mens en/of dier overdraagbare dierziekten, primair door de inzet van de politie in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, desnoods met behulp van de krijgsmacht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven