29 683 Dierziektebeleid

Nr. 211 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat prikken beter is dan ruimen;

overwegende dat bij de vorige mond-en-klauwzeercrisis (MKZ) zo'n 260.000 dieren geruimd werden en dat een volgende uitbraak volgens experts een kwestie van tijd is;

overwegende dat momenteel weliswaar inenting na een uitbraak mogelijk is gemaakt, maar dat dit volgens experts geen afdoende bescherming biedt;

overwegende dat preventieve MKZ-inenting de enige effectieve manier is om een MKZ-uitbraak te voorkomen;

verzoekt de regering, zich met hernieuwde kracht in Europa in te zetten voor preventieve MKZ-inenting;

verzoekt de regering tevens, met de sector afspraken te maken over een protocol voor preventieve MKZ-inenting bij een dreigende MKZ-uitbraak en over de afzet van gevaccineerd vlees,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven