29 683 Dierziektebeleid

Nr. 210 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de GGD 90% reductie van antibioticagebruik in de veehouderij ten opzichte van 2009 noodzakelijk vindt;

verzoekt de regering, de doelstelling voor antibioticareductie op te schroeven naar 90%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven