29 683 Dierziektebeleid

Nr. 209 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bepaalde antibiotica laatste redmiddel voor de mens kunnen zijn;

verzoekt de regering om:

  • nieuwe antibiotica exclusief voor mensen te reserveren;

  • een plan op te stellen om spoedig te stoppen met colistine en carbapenems en alternatieven te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven