Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429683 nr. 188

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 188 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2014

Hierbij wil ik u informeren over de recente uitbraken van Amerikaans Vuilbroed bij bijen. Op twee locaties waar bijenvolken worden gehouden, is de besmettelijke bijenziekte Amerikaans Vuilbroed (AVB) vastgesteld. De eerste locatie is gelegen in Zuidlaren, gemeente Tynaarlo en de tweede locatie is gelegen in Hoogezand-Sappemeer. De besmette bijenvolken op deze locaties zijn reeds geruimd. Voor beide locaties is een vervoersverbod van bijen in een straal van 3 kilometer rondom de uitbraak ingesteld. Deze gebieden overlappen waardoor er sprake is van 1 gebied met een vervoersverbod. Daarnaast is op een derde locatie, buiten het reeds ingestelde 3 km-gebied, een serieuze verdenking. Naar deze verdenking vindt momenteel nog onderzoek plaats.

Amerikaans vuilbroed is een besmettelijke dierziekte in de zin van artikel 15, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, waarvoor een aangifteplicht geldt. Verder geldt er een handelsverbod voor bijen en hommels volgens artikel 8 van Richtlijn 92/65/EEG. Nederland heeft intracommunautair handelsverkeer van hommels en derhalve zijn maatregelen genomen volgens het uitvoeringsdraaiboek AVB. Aangezien het hier niet gaat om een bestrijdingsplichtige dierziekte ruimen de houders van de bijen zelf de volkeren. Het Ministerie van Economische Zaken is alleen verantwoordelijk voor het instellen van het vervoersverbod.

De export van hommels ondervindt geen hinder van beide uitbraken aangezien zich er geen bedrijven die hommels exporteren in het 3 km-gebied bevinden.

Het vervoersverbod duurt tenminste 30 dagen. De NVWA ziet toe op de uitvoering van de maatregelen zoals vastgelegd in het uitvoeringsdraaiboek AVB en draagt zorg voor de naleving van het vervoersverbod.

Er is geen risico voor de mens bij het consumeren van de honing.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma