Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229683 nr. 138

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 138 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 85

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat geitenhouders die getroffen zijn door de Q-koorts, gecompenseerd zijn voor de schade die zij hebben geleden;

constaterende dat dit niet geldt voor mensen die ziek zijn geworden door de Q-koorts;

constaterende dat er Q-koortspatiënten zijn die niet meer kunnen werken, maar ook niet in aanmerking komen voor de bestaande regelingen omdat hun langdurige klachten niet worden erkend door het UWV;

verzoekt de regering, de slachtoffers van Q-koorts te compenseren voor de schade die zij geleden hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Van Gerven

Arib