Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229683 nr. 130

29 683 Dierziektebeleid

Nr. 130 MOTIE VAN HET LID ORMEL C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een fonds van 10 mln. ter beschikking stelt als handreiking aan de getroffen patiënten en dat zij dit budget kan inzetten om patiënten met chronische Q-koorts en QVS-patienten als groep te ondersteunen met onder andere advies, begeleiding en onderzoek;

constaterende dat de minister van VWS tijdens het algemeen overleg heeft aangegeven dat de taakopvatting breder kan liggen dan in de brief van 5 juli is omschreven;

verzoekt de regering, analoog aan het eerdere Fonds Slachtoffers Legionella-epidemie, een onafhankelijke stichting de ruimte te geven om ook individuele schrijnende gevallen financieel te steunen bij het verbeteren van hun toekomstperspectief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Dijkgraaf

Van Veldhoven

Grashoff

Wiegman-van Meppelen Scheppink