29 683 Dierziektebeleid

Nr. 100 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 79

Voorgesteld 15 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het antibioticagebruik momenteel veel te hoog is en dat de infrastructuur en de juiste werkcultuur om spaarzaam met zware antibiotica om te gaan niet aanwezig is;

verzoekt de regering een moratorium af te kondigen op het gebruik van derde en vierde generatie cefalosporinen en fluoroquinolonen bij dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Arib

Voortman

Naar boven