Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429675 nr. 170

29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 november 2013

U heeft mij op 27 november 2013 verzocht om een stand van zakenbrief betreffende cameratoezicht van de pelagische vloot inzake highgrading. Ik verwijs hiervoor naar mijn brief van 11 november 2013 (Kamerstuk 29 675, nr. 163) betreffende «onderzoek naar highgrading en pilot aanlandplicht».

Het onderzoek loopt op dit moment nog. U wordt geïnformeerd over de uitkomsten zodra deze beschikbaar zijn, begin 2014. Mij zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen in het onderzoek bekend sinds mijn brief van twee weken geleden. Voor alle duidelijkheid meld ik u dat het schip dat is opgebracht door de Ierse Marine geen deel uitmaakt van het onderzoek.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma