Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229675 nr. 135

29 675 Zee- en kustviserij

Nr. 135 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 oktober 2011

Met deze brief wil ik u informeren over de regeling «tegemoetkoming in onkosten voor 3 maanden niet vissen» en de mogelijkheden een bevoorschotting te geven op grond van spoor 2 en 3 voor de vissers in de dioxinegebieden.

In 2009 is in het kader van het communautair verplichte aalherstelplan een jaarlijkse tijdelijke 3 maanden sluiting van de visserij afgekondigd. Hiervoor is destijds besloten om voor een periode van 4 jaar een jaarlijks afnemende tegemoetkoming voor de betreffende vissers beschikbaar te stellen.

De tegemoetkoming is nooit bedoeld als volledige compensatie, maar als «overbruggingskrediet» om tijdens de gesloten periode een andere bedrijfsactiviteit te kunnen ontwikkelen. Daarom is de steun afnemend over de betreffende jaren. Zo was er voor 2009 1,2 miljoen euro beschikbaar en 1 miljoen euro voor 2010. Voor 2011 is 700 000 euro beschikbaar en voor het laatste jaar 2012 nog 400 000 euro.

De regeling voor de tegemoetkoming in onkosten voor 2011 zal begin november worden opengesteld voor alle beroepsvissers, ook voor de vissers uit de dioxinegebieden. De tegemoetkoming in onkosten voor de 3 maanden niet vissen dit jaar zal begin volgende jaar (2012) worden uitbetaald.

In mijn brief van 13 september 2011 (Kamerstukken II, 29 675, nr. 133) heb ik u gemeld dat ik ernaar streef vissers in door dioxine vervuilde gebieden een tegemoetkoming in de inkomstenderving te verstrekken die is gekoppeld aan het percentage schone paling en wolhandkrab in de vervuilde gebieden (spoor 3 van mijn compensatiebeleid ten aanzien van die vissers). Om dubbelcompensatie te voorkomen wordt de tegemoetkoming die aan de vissers uit de gesloten gebieden wordt verstrekt ten behoeve van de 3 maanden sluiting, in mindering gebracht op een tegemoetkoming in het kader van spoor 3.

Tevens wil ik u informeren over de stand van zaken in spoor 2 van de vergoeding voor de vissers in de dioxinegebieden. Voor dit spoor zijn 46 aanvragen in behandeling. Inmiddels zijn 32 rapporten bij Dienst Regelingen (DR) binnen. Zoals ik eerder aan u heb toegezegd is zo snel mogelijk tot definitieve betaling of bevoorschotting overgegaan. Van 16 vissers zijn de rapporten inmiddels definitief vastgesteld en uitbetaald. Daarnaast hebben 6 vissers een voorschot gekregen. Tien rapporten zijn nog niet compleet en wachten nog op een aantal aanvullingen. Ook deze vissers zullen op korte termijn worden bevoorschot. Van 14 vissers heeft DR echter nog geen gegevens mogen ontvangen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker